Εισηγήσεις – Ομιλίες

Social rights and social solidarity in the Draft Constitutional Treaty. Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το European Constitutional Law Network, με θέμα: «The Draft Constitutional Treaty of the European Union», Λισαβόνα 25-26.9.2003.

Ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης: Διεθνείς τάσεις και ελληνικές προοπτικές. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης, με θέμα «Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα: Προβλήματα και προοπτικές», Αθήνα 1.11.2003.

Η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 και τα νέα δικαιώματα. Εισήγηση σε Συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με θέμα: «1953-2003: Τα δικαιώματα στην Ελλάδα από το τέλος του εμφυλίου στο τέλος της μεταπολίτευσης», Αθήνα 12-14.12.2003.

Methodological principles of constitutional revision based on overlapping consensus. Εισήγηση στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση Συνταγματικού Δικαίου, με θέμα: «Constitutionalism: Old Concepts, New Worlds», Santiago de Chile 12-16.1.2004.

Democracy as a Fundamental Principle of the European Union Institu-tional Order. Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε από τους Association to Unite the Democracies, Prague Institute for Global Urban Development και University of Northern Virginia, με θέμα: «Redefining Europe», Κοινοβούλιο της Τσεχίας, Πράγα 26-30.3.2004.

Κράτος πρόληψης, κοινωνία της διακινδύνευσης και κοινωνική προστασία. Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσαν το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Goethe και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, με θέμα: «Ασφάλεια και Δημοκρατία στην κοινωνία της διακινδύνευσης», Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα 9-10.9.2004.

Loyalty of the civil service corps members in constitutional understand-ing. Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το πολωνικό Institut of Public Affairs, με θέμα: «Ethics in Public Administration», Βαρσοβία 13.10.2004.

Διαπλοκή, βασικός μέτοχος, διαφάνεια. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, με θέμα: «Σχέσεις πολιτικής εξουσίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας», Ζάππειο Μέγαρο 20.10.2004.

Διλήμματα αναδιάρθρωσης του κοινωνικού κράτους. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κορίνθιων Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων με θέμα: «Εργασία και Κοινωνία: σχέσεις και ανασχέσεις», Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος 18.12.2004.

Νομικές, θεσμικές και διοικητικές διαστάσεις του καθεστώτος εισόδου και παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, με θέμα: «Μελέτη του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα», Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, Θεσσαλονίκη 20.2.2005.

Ελευθερία της πληροφόρησης και κρατική χειραγώγηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Τομέας Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, με θέμα: «Σχέσεις κράτους και ΜΜΕ. Ελευθερία της επικοινωνίας ή κρατικός έλεγχος;», ΕΣΗΕΑ, Αθήνα 22.2.2005.

Η Συνταγματική Συνθήκη και η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εισήγηση σε Συνέδριο που διοργάνωσε ο Ε.Ο.Φ.Ν., με θέμα: «Quo Vadis Europa? Συνθήκη για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγματος», Αμφιθέατρο Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα 17-18.3.2005.