Εισηγήσεις – Ομιλίες

Συνταγματικές διαστάσεις της φαρμακευτικής πολιτικής. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: «Η αναμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής», Κόρινθος 6.4.2005.

Μέσα ενημέρωσης, νέοι, ρατσισμός: Κριτική προσέγγιση της θεσμικής προστασίας έναντι του ρατσιστικού λόγου. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Μέσα μαζικής ενημέρωσης, νέοι και ρατσισμός», Πανεπιστήμιο Αθηνών 16.4.2005.

Το κοινωνικό έλλειμμα μετά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών και Ερευνών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 19.4.2005.

Κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνική δράση των ΟΤΑ. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε η ΚΕΔΚΕ και η ΤΕΔΚ Νομού Μεσσηνίας, με θέμα: «Κοινωνική Πολιτική των ΟΤΑ – Δράσεις κοινωνικής υποστήριξης του ευρύτερου πληθυσμού και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων», Καλαμάτα 11.6.2005.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις συμπράξεις και οι δυνατότητες εφαρμογής του στην υγεία. Εισήγηση σε Συνέδριο που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, με θέμα: «Καινοτομία και Διαρθρωτικές Αλλαγές στην Υγεία», Αθήνα 14-17.12.2005.

Νέο θεσμικό πλαίσιο και κοινωνικά δικαιώματα: από τη μεταρρύθμιση στην ένταξη. Εισήγηση σε Συνέδριο που διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, με θέμα: «Νέο θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές για τους μετανάστες», Ναύπλιο 16-17.12.2005.

Οι συνταγματικές εγγυήσεις της πανεπιστημιακής αυτοδιοίκησης ενόψει της νομοθετικής μεταρρύθμισης και της συνταγματικής αναθεώρησης. Εισήγηση σε Συνέδριο που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, με θέμα: «Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στον 21ο αιώνα», Αθήνα 29-30.03.2006.

Η δικτύωση των κοινωνικών υπηρεσιών και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος σε συνεργασία με την ΤΕΔΚΝΑ και το Δήμο Μεγαρέων, Μέγαρα 1.06.2006.

Δημοκρατική συμμετοχή και δικαιώματα των μεταναστών. Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Διεθνές Κέντρο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «Libertas», με θέμα: «Δημοκρατική κοινωνία και δικαιώματα του ανθρώπου», Αθήνα 1-2.06.2006.

The Right to Employment as the Cornerstone of the European Social Model. Εισήγηση στο 14ο παγκόσμιο συνέδριο που διοργάνωσε η International In-dustrial Relations Association, με θέμα: “Social actors, work organizations and new technologies in the 21st century”, Λίμα-Περού 11-14.9.2006.

Το πρόβλημα της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων και το άρθρο 16 του Συντάγματος. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: «Αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος-Ιδιωτικά Πανεπιστήμια», Κόρινθος 9.11.2006.

Στρατηγικές και μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού στη χώρα μας: Ο ρόλος των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στην ενσωμάτωση. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, με θέμα: «Τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας και υγειονομική μεταρρύθμιση», Αθήνα 13-16.11.2006.