Βιογραφικό

Ο Ξενοφών Κοντιάδης είναι Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.

Γεννήθηκε το 1967 στη Χαϊδελβέργη. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στο Μόναχο. Δικηγόρος Αθηνών από το 1992, διαχειριστής εταίρος της Εταιρείας Δικηγόρων Ξ. Κοντιάδης – Α. Φωτιάδου. Δίδαξε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ως επίκουρος και εν συνεχεία αναπληρωτής Καθηγητής) από το 1998 έως το 2004 και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από το 2004, όπου εκλέχθηκε το 2006 πρωτοβάθμιος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας. Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (2008-2010) και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2010-2014). Τον Σεπτέμβριο του 2016 μετακλήθηκε στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Από το 1995 Επιστημονικός Διευθυντής και από το 2006 Πρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, θέση στην οποία διαδέχθηκε τον δάσκαλό του, συνταγματολόγο Δημήτρη Θ. Τσάτσο.

Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Institute for European Constitutional Sciences (Hagen-Γερμανία) από το 2008. Συντονιστής του «Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change» της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου (IACL) από το 2013. Co-Editor της επιστημονικής σειράς Routledge Series in Comparative Constitutional Change του διεθνούς εκδοτικού οίκου Routledge. Μέλος της επιστημονικής διεύθυνσης της τριμηνιαίας επιθεώρησης δημοσίου δικαίου e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Αντιπρόεδρος του European Institute for Social Security (2008-2011). Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2005-2011). Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Δι.Κ.Ε.Τε./ΟΤΟΕ (2014-2020). Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Μεταρρύθμιση και Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους (2020). Senior Expert του Εθνικού Σημείου Επαφής του Δικτύου FRANET του European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) από τον Απρίλιο του 2016. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με θητεία την περίοδο 2019-2022 (επίσης την περίοδο 2000-2006). Μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για την Πρόταση ενός νέου Ασφαλιστικού Συστήματος (2015). Μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (2020-2023). Μέλος Δ.Σ. του Α΄ ΠΕΣΥΠ Αθηνών (2003-2004), εμπειρογνώμονας της ΟΚΕ, Πρόεδρος τη Νομικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2010-2016), διδάσκων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Συγγραφέας 23 βιβλίων και περισσότερων από 150 μελετών στα ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά. Κριτής πολλών διεθνών επιστημονικών περιοδικών και διευθυντής επιστημονικών σειρών. Προσκεκλημένος ομιλητής σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Τακτικός αρθρογράφος στον ημερήσιο τύπο, με περισσότερα από 400 άρθρα.

Ακαδημαϊκή εξέλιξη

Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει αφετηρία την περίοδο 1992-1993 στο Ινστιτούτο Συνταγματικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και την περίοδο 1994-1995 στο Ινστιτούτο για Γερμανικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολιτικών Κομμάτων του Πανεπιστημίου του Hagen (Γερμανία).

Από τον Αύγουστο του 1995 ανέλαβε τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Από το 2006 είναι επίσης Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου.

Τον Φεβρουάριο του 1998 το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τον εξέλεξε παμψηφεί επίκουρο καθηγητή. Τον Δεκέμβριο του 2001 εξελέγη μόνιμος επίκουρος καθηγητής και τον Δεκέμβριο του 2002 αναπληρωτής καθηγητής.

Τον Μάρτιο του 2004 το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τον εξέλεξε αναπληρωτή καθηγητή, ενώ τον Ιούνιο του 2006 εξελέγη ομόφωνα στη βαθμίδα του καθηγητή.

Τον Ιούνιο του 2008 εξελέγη Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος για τη διετία 2008-2010 και τον Οκτώβριο του 2008 Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέχρι το 2010.

Από το 2008 έως το 2011 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του European Institute of Social Security.

Από το 2010 έως το 2014 Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Από τον Οκτώβριο του 2013 συντονιστής του “Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change”` της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου (IACL)

Τον Σεπτέμβριο του 2016 μετακλήθηκε στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διδακτικό έργο

Δίδαξε στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανελλιπώς από τον Οκτώβριο του 1998 έως το Νοέμβριο του 2004. Επίσης από το 1998 έχει ενταχθεί στο διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και ανέλαβε καθήκοντα κυρίου διδάσκοντος στο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης της Ειδικής Φάσης Σπουδών.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 δίδαξε στα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα από το 1994 είναι διδάσκων στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 διδάσκει στη θεματική ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική» της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Το Μάιο του 2003 δίδαξε στο Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου, στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας διδακτικού προσωπικού Socrates.

Τα ακαδημαϊκά έτη 2000-2001, 2001-2002 και 2002-2003 δίδαξε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη» του Νομικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 διετέλεσε Συντονιστής στην κατεύθυνση «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου συνεχίζεται το διδακτικό του έργο.

Συγγραφικό έργο

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει είκοσι τρία βιβλία και περίπου εκατόν πενήντα μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, καθώς και την επιστημονική επιμέλεια είκοσι ένα τόμων. Το ανωτέρω συγγραφικό έργο εντάσσεται θεματικά στον κλάδο του Δημοσίου Δικαίου και, πιο συγκεκριμένα, είναι μοιρασμένο μεταξύ αφ’ ενός του συνταγματικού δικαίου (οργάνωση του κράτους, θεμελιώδη δικαιώματα) και, αφ’ ετέρου, της κοινωνικής διοίκησης και των θεσμών κοινωνικής προστασίας.

Ερευνητική εμπειρία

Από τον Αύγουστο του 1995 μέχρι σήμερα είναι Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.

Την περίοδο 1992 έως 1995 εργάστηκε κατά διαστήματα ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Συνταγματικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1992-1993) και στο Ινστιτούτο για Ευρωπαϊκό και Γερμανικό Δίκαιο των Πολιτικών Κομμάτων του Πανεπιστημίου του Hagen (1994-1995).

Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος, ερευνητής ή εμπειρογνώμονας σε περίπου εξήντα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα μεταφοράς θεσμικής τεχνογνωσίας.

Συμμετοχή σε επιτροπές / συμβουλευτικά όργανα και συναφές επαγγελματικό-επιστημονικό έργο

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 1992 και ασκεί δικηγορία ιδίως γνωμοδοτικά, καθώς και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, δικαίου των μέσων ενημέρωσης και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης.

Παράλληλα με το διδακτικό και ερευνητικό του έργο μετείχε σε επιστημονικά/συμβουλευτικά όργανα. Από τον Νοέμβριο του 2014, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Διατραπεζικού Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Ο.Τ.Ο.Ε. Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Μεταρρύθμιση και Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους (Ιανουάριος 2020). Μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για τη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Αύγουστος 2015). Από τον Ιούλιο του 2005 έως τον Ιούλιο 2011 διετέλεσε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΚΕ. Από τον Οκτώβριο του 2000 έως τον Απρίλιο του 2006 και από τον Μάρτιο του 2019 είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Από τον Απρίλιο του 2000 έως τον Ιούνιο του 2003 ήταν αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών. Από τον Αύγουστο του 2002 έως τον Αύγουστο του 2004 διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος του Επιστημονικού – Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από το Σεπτέμβριο του 2003 έως το Μάρτιο του 2004 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Α΄ ΠΕΣΥΠ Αθηνών.

Είναι μέλος της Γραμματείας Σύνταξης της τριμηνιαίας επιστημονικής επιθεώρησης «Δικαιώματα του Ανθρώπου» του εκδοτικού οίκου Σάκκουλα, καθώς και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού «Κοινωνία, Οικονομία και Υγεία». Επίσης διευθύνει τις εκδοτικές σειρές «Δίκαιο και Δημόσιες Πολιτικές», εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα και «Σύγχρονοι στοχαστές για τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα», εκδόσεις Παπαζήση. Είναι τακτικός αρθρογράφος στον ημερήσιο τύπο.

Με την ιδιότητα του διεθνή εμπειρογνώμονα έχει ταξιδέψει σε είκοσι περίπου αναπτυσσόμενες χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και την Αφρική, στο πλαίσιο προγραμμάτων μεταφοράς θεσμικής τεχνογνωσίας.

Κριτής στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά: International Journal of Constitutional Law, Journal of Common Market Studies, West European Politics, American Political Science Review, Constitutional Political Economy και European Yearbook of Constitutional Law.