Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

 

– ακαδημαϊκό έτος 2007-2008

Διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο και Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (σε συνεργασία με τον Δρ. Π. Τσαντίλα) στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Ειδική Φάση Σπουδών.

– ακαδημαϊκό έτος 2006-2007
Διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο και Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (σε συνεργασία με τον Δρ. Π. Τσαντίλα) στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Ειδική Φάση Σπουδών.

– ακαδημαϊκό έτος 2005-2006
Διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο και Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (σε συνεργασία με τον Δρ. Π. Τσαντίλα) στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Ειδική Φάση Σπουδών.

– ακαδημαϊκό έτος 2004-2005
Διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο και Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (σε συνεργασία με τον Δρ. Π. Τσαντίλα) στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Ειδική Φάση Σπουδών.

– ακαδημαϊκό έτος 2003-2004
Διδασκαλία των μαθημάτων «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας» (σε συνεργασία με τον επ. καθηγητή Γ. Κατρούγκαλο) και «Θεσμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (σε συνεργασία με τον Δρ. Γ. Αμίτση) στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Ειδική Φάση Σπουδών.

– ακαδημαϊκό έτος 2002-2003
Διδασκαλία των μαθημάτων «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας» (σε συνεργασία με τον επ. καθηγητή Γ. Κατρούγκαλο) και «Θεσμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (σε συνεργασία με τον Δρ. Γ. Αμίτση) στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Ειδική Φάση Σπουδών.

– ακαδημαϊκό έτος 2001-2002

Διδασκαλία του μαθήματος «Δίκαιο κοινωνικής διοίκησης» στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Ειδική Φάση Σπουδών (σε συνεργασία με τον Δρ. Γ. Αμίτση).

– ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
Διδασκαλία του μαθήματος «Δίκαιο κοινωνικής διοίκησης» στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Ειδική Φάση Σπουδών (σε συνεργασία με τον Δρ. Γ. Αμίτση).

– ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
Διδασκαλία του μαθήματος «Δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας» στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Ειδική Φάση Σπουδών (σε συνεργασία με τον Δρ. Γ. Αμίτση).

– ακαδημαϊκό έτος 1998-1999
Διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική πρόνοια» στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Ειδική Φάση Σπουδών (σε συνεργασία με τον Δρ. Γ. Αμίτση).