Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Με την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή ή του μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μετέχω στην επίβλεψη των κατωτέρω διδακτορικών διατριβών:

α) Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Χρήστος Μορφακίδης, Η διοικητική διαδικασία στην κοινωνική ασφάλιση.
Επιβλέπων από Δεκέμβριο 2002 έως Νοέμβριο 2004 και μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, μετά την αποχώρησή μου από το Πανεπιστήμιο Θράκης, από τον Δεκέμβριο 2004 (υποστήριξη Οκτώβριος 2006)

β) Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ελένη Κιούση, Η πορεία του κοινωνικού κράτους στους τομείς εργασίας και μετανάστευσης μέσα από τη νομοθετική παραγωγή της Ι΄ και της ΙΑ΄ κοινοβουλευτικής περιόδου.
Επιβλέπων από τον Δεκέμβριο 2005 (υποστήριξη Οκτώβριος 2017)

Ηλέκτρα Κουτσούκου, Η νομική προστασία του παιδιού στην Ελλάδα: Οι κοινωνικές, ποινικές και συνταγματικές διαστάσεις της.
Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τον Απρίλιο 2005. (υποστήριξη Οκτώβριος 2009)

Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Αντικείμενο διατριβής: Κοινοβουλευτική διάσταση της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και η διαχρονική εξέλιξή της.
Επιβλέπων από τον Σεπτέμβριο του 2014.

Παρασκευή Δραμαλιώτη, Η καλή νομοθέτηση ως εργαλείο για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Μελέτη περίπτωσης: Ελληνική πρακτική αντιμετώπισης παραβάσεων δικαίου ΕΕ.
Επιβλέπων από τον Μάιο του 2015 (υποστήριξη Ιούνιος 2019)

γ) Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Γαβριήλ Κουρής, Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για την πολιτική υγείας στην Ελλάδα: Κοινωνικές συνθήκες και πολιτική πραγματικότητα των υγειονομικών μεταρρυθμίσεων.
Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τον Ιανουάριο 2006.

δ) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου

Σταύρος Ακαλίδης, Η διοικητική μεταρρύθμιση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στα χρόνια της δημοσιονομικής προσαρμογής 2010-2018 (Διοικητική οργάνωση- ανθρώπινο δυναμικό-Στρατηγικός σχεδιασμός). Επιβλέπων από τον Δεκέμβριο του 2016.

Βασιλική Σιούτα, Καλή νομοθέτηση και διοικητική πρακτική (Μελέτη Περίπτωσης: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία). Επιβλέπων από τον Δεκέμβριο του 2016.

Νικόλ Γαρδέλη, Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. για την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη. Μελέτη περίπτωσης: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Επιβλέπων από τον Δεκέμβριο του 2017.

Κωνσταντίνος Σπηλιακόπουλος, Οι μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση την εποχή των μνημονίων μεταξύ διοικητικής αποτελεσματικότητας και δικαιωμάτων των διοικουμένων. Επιβλέπων από τον Δεκέμβριο του 2017.

Έφη Στεφοπούλου, Η σχέση διοίκησης και πολιτικής στη νομοθέτηση. Επιβλέπων από τον Ιούνιο του 2017.

ε) Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Elena Mara, Security and Human Rights in the Context of Migratory Trends: The Case of Greece (Μέλος Τριμελούς Επιτροπής).

Έχω συμμετάσχει ως μέλος επταμελούς επιτροπής υποστήριξης διδακτορικών διατριβών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Νομικής), στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης) και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής).