Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 

Με την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή ή του μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μετέχω στην επίβλεψη των κατωτέρω διδακτορικών διατριβών:

α) Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Χρήστος Μορφακίδης, Η διοικητική διαδικασία στην κοινωνική ασφάλιση.
Επιβλέπων από Δεκέμβριο 2002 έως Νοέμβριο 2004 και μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, μετά την αποχώρησή μου από το Πανεπιστήμιο Θράκης, από τον Δεκέμβριο 2004 (υποστήριξη Οκτώβριος 2006)

β) Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Γεωργία Βαλατσού, Το κοινωνικό δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας και η συμβολή της τεχνολογίας στο μετασχηματισμό του σύγχρονου μοντέλου διακυβέρνησης.
Επιβλέπων από τον Φεβρουάριο 2005.

Χριστίνα Γκόλνα, Οι συνταγματικές εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών στην Ελλάδα.
Επιβλέπων από τον Φεβρουάριο 2005.

Νικόλαος Καλατζής, Η "ενεργητική στροφή" της κοινωνικής προστασίας στην πράξη: Συγκριτική  ανάλυση της εφαρμογής των προγραμμάτων σύζευξης προστασίας και απασχόλησης.
Επιβλέπων από τον Φεβρουάριο 2005.

Ελένη Κιούση, Η πορεία του κοινωνικού κράτους στους τομείς εργασίας και μετανάστευσης μέσα από τη νομοθετική παραγωγή της Ι΄ και της ΙΑ΄ κοινοβουλευτικής περιόδου.
Επιβλέπων από τον Δεκέμβριο 2005.

Ηλέκτρα Κουτσούκου, Η νομική προστασία του παιδιού στην Ελλάδα: Οι κοινωνικές, ποινικές και συνταγματικές διαστάσεις της.
Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τον Απρίλιο 2005. (υποστήριξη Οκτώβριος 2009)

Ευάγγελος Μπουντάλης, Αυτοδιοίκηση και κοινωνικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: Η προοπτική των υπό ένταξη χωρών και η ευρωπαϊκή εμπειρία.
Επιβλέπων από τον Οκτώβριο του 2006.

Γεωργία Αντωνοπούλου, Διεθνής οργάνωση εργασίας – ρόλος, εξέλιξη, προοπτική: η Ελλάδα ως κράτος μέλος.
Επιβλέπων από τον Δεκέμβριο του 2009.

Ευαγγελία Μπούγλα, Οργάνωση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο των ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών στην περιοχή της Αττικής.
Επιβλέπων από τον Νοέμβριο του 2010.

Βασιλική Κατσάρη, Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορά των νέων σχετικά με τη δωρεά οργάνων: η περίπτωση των σπουδαστών δημοσίων ΙΕΚ.
Επιβλέπων από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Ειρήνη Βάνα, Η αστική ευθύνη του δημοσίου από ιατρικά σφάλματα: αποσκοπώντας στον περιορισμό των ιατρικών σφαλμάτων.
Επιβλέπων από τον Μάρτιο του 2012. 

Γεράσιμος Ιλινόιου- Τσουρούφλης, Θεσμικές μεταβολές του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης (2009-2014).
Επιβλέπων από τον Οκτώβριο του 2015.

Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Αντικείμενο διατριβής: Κοινοβουλευτική διάσταση της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και η διαχρονική εξέλιξή της.
Επιβλέπων από τον Σεπτέμβριο του 2014.

Παρασκευή Δραμαλιώτη, Η καλή νομοθέτηση ως εργαλείο για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Μελέτη περίπτωσης: Ελληνική πρακτική αντιμετώπισης παραβάσεων δικαίου ΕΕ.
Επιβλέπων από τον Μάιο του 2015.

 

γ) Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Γαβριήλ Κουρής, Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για την πολιτική υγείας στην Ελλάδα: Κοινωνικές συνθήκες και πολιτική πραγματικότητα των υγειονομικών μεταρρυθμίσεων.
Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τον Ιανουάριο 2006.

 

Έχω συμμετάσχει ως μέλος επταμελούς επιτροπής υποστήριξης διδακτορικών διατριβών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Νομικής), στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης) και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής).