Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Με την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή ή του μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μετέχω στην επίβλεψη των κατωτέρω διδακτορικών διατριβών:

α) Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Χρήστος Μορφακίδης, Η διοικητική διαδικασία στην κοινωνική ασφάλιση.
Δεκέμβριος 2002 – υποστήριξη Οκτώβριος 2006

β) Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ελένη Κιούση, Η πορεία του κοινωνικού κράτους στους τομείς εργασίας και μετανάστευσης μέσα από τη νομοθετική παραγωγή της Ι΄ και της ΙΑ΄ κοινοβουλευτικής περιόδου.
Δεκέμβριος 2005 – υποστήριξη Οκτώβριος 2017
Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Αντικείμενο διατριβής: Κοινοβουλευτική διάσταση της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και η διαχρονική εξέλιξή της.
Σεπτέμβριος 2014 – υποστήριξη Δεκέμβριος 2018
Παρασκευή Δραμαλιώτη, Η καλή νομοθέτηση ως εργαλείο για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Μελέτη περίπτωσης: Ελληνική πρακτική αντιμετώπισης παραβάσεων δικαίου ΕΕ.
Μάιος 2015 – υποστήριξη Ιούνιος 2019

γ) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου

Σταύρος Ακαλίδης, Η διοικητική μεταρρύθμιση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στα χρόνια της δημοσιονομικής προσαρμογής 2010-2018 (Διοικητική οργάνωση- ανθρώπινο δυναμικό-Στρατηγικός σχεδιασμός). Από τον Δεκέμβριο 2016.

Βασιλική Σιούτα, Καλή νομοθέτηση και διοικητική πρακτική (Μελέτη Περίπτωσης: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία). Από τον Δεκέμβριο 2016.

Νικόλ Γαρδέλη, Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. για την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη. Μελέτη περίπτωσης: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Από τον Δεκέμβριο 2017 – υποστήριξη Μάιος 2023.

Έφη Στεφοπούλου, Η σχέση διοίκησης και πολιτικής στη νομοθέτηση. Aπό τον Ιούνιο 2017.

Έχω συμμετάσχει ως μέλος τριμελούς και επταμελούς επιτροπής υποστήριξης διδακτορικών διατριβών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Νομικής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Νομικής), στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Ιατρικής), στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Τμήμα Νομικής).