Στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

– ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Ανάθεση συνδιδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας” του μαθήματος “Δίκαιο Υγείας – Βιοηθική” (α΄ εξάμηνο)
– ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Ανάθεση συνδιδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας” του μαθήματος “Δίκαιο Υγείας – Βιοηθική” (α΄ εξάμηνο)