Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

– ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» του μαθήματος «Δικαιώματα των Ασθενών και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας» (α΄ εξάμηνο) 

 

– ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» του μαθήματος «Δικαιώματα των Ασθενών και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας» (α΄ εξάμηνο) 

 

– ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» των μαθημάτων «Τεχνητή Γονιμοποίηση και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας» (α΄ εξάμηνο) 

 

– ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» των μαθημάτων «Θεσμικό Πλαίσιο και Οργάνωση Συστημάτων Υγείας» (α΄ εξάμηνο) και «Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» (β΄ εξάμηνο)

 

– ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» των μαθημάτων «Θεσμικό Πλαίσιο και Οργάνωση Συστημάτων Υγείας» (α΄ εξάμηνο) και «Τεχνητή Γονιμοποίηση και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας» (α΄ εξάμηνο)

 

– ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» των μαθημάτων «Θεσμικό Πλαίσιο και Οργάνωση Συστημάτων Υγείας» (α΄ εξάμηνο) και «Τεχνητή Γονιμοποίηση και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας» (α΄ εξάμηνο)

– ακαδημαϊκό έτος 2007-2008

Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» των μαθημάτων «Θεσμικό Πλαίσιο και Οργάνωση Συστημάτων Υγείας» (α΄ εξάμηνο) και «Τεχνητή Γονιμοποίηση και Κώδικες Ιατρικής Δεοντολογίας» (α΄ εξάμηνο)