Στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

– ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής συντονιστής του μαθήματος «Δίκαιο της Υγείας» (β΄ εξάμηνο)

 

– ακαδημαϊκό έτος 2008-2009
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής συντονιστής του μαθήματος «Δίκαιο της Υγείας» (β΄ εξάμηνο)

 

– ακαδημαϊκό έτος 2007-2008
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής συντονιστής του μαθήματος «Δίκαιο της Υγείας» (β΄ εξάμηνο)

 

– ακαδημαϊκό έτος 2006-2007
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής συντονιστής του μαθήματος «Δίκαιο της Υγείας» (β΄ εξάμηνο)

– ακαδημαϊκό έτος 2005-2006
Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής του μαθήματος «Δίκαιο της Υγείας» (β΄ εξάμηνο)
– ακαδημαϊκό έτος 2004-2005
Ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής του μαθήματος «Νομοθεσία της Υγείας» (β΄ εξάμηνο)