ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου)

· ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Το μάθημα διδάσκεται στο δ΄ εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες για την περιγραφή του μαθήματος δες perigrafi mathimatos

Για περισσότερες πληροφορίες για την ύλη του μαθήματος δείτε: 123, 456

Για τις ερωτήσεις του μαθήματος δείτε εδώ.

· ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Το μάθημα διδάσκεται στο ε΄ εξάμηνο (υποχρεωτικό).

Για περισσότερες πληροφορίες και την ύλη του μαθήματος δείτε εδώ.

Πρόσθετο υλικό μαθήματος (άρθρα από τον τύπο):  1, 23456789101112

· ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ) 

Το μάθημα διδάσκεται στο η΄ εξάμηνο (υποχρεωτικό).

· ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάθημα: «Δημόσιο Δίκαιο και Οικονομική κρίση»

Για περισσότερες πληροφορίες και την ύλη του μαθήματος δείτε εδώ

· ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Μάθημα: «Καλή Νομοθέτηση και Δημόσια Διοίκηση»

____________________________________________________