ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού)

· ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
Το μάθημα διδάσκεται στο δ΄ εξάμηνο.
Για περισσότερες πληροφορίες και την ύλη του μαθήματος δείτε εδώ