Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

– ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Μάθημα: “Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων” (δ’ εξάμηνο – υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

Μάθημα: “Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)” (η΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

– ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Μάθημα: “Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων” (δ’ εξάμηνο – υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

Μάθημα: “Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)” (η΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

– ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Μάθημα: “Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων” (δ’ εξάμηνο – υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

Μάθημα: “Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική” (ε΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό)

Μάθημα: “Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)” (η΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

– ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Μάθημα: “Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων” (δ’ εξάμηνο – υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

Μάθημα: “Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική” (ε΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό)

Μάθημα: “Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)” (η΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

– ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Μάθημα: “Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων” (δ’ εξάμηνο – υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

Μάθημα: “Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική” (ε΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό)

Μάθημα: “Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)” (η΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

– ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Μάθημα: “Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων” (δ’ εξάμηνο – υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

Μάθημα: “Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική” (ε΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό)

Μάθημα: “Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)” (η΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα)

– ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Μάθημα: “Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων” (δ’ εξάμηνο – υποχρεωτικό)

Μάθημα: “Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική” (ε΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό)

Μάθημα: “Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών” (η΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό, σε συνεργασία με την Καθηγήτρια Ευρυδίκη Μπέσιλα-Βήκα)

– ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Μάθημα: “Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική” (εαρινό εξάμηνο)