Στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου

– ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Μάθημα: “Κράτος και Σύνταγμα” (δ’ εξάμηνο, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Φερενίκη Παναγοπούλου)
– ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Μάθημα: “Κράτος και Σύνταγμα” (δ’ εξάμηνο, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Φερενίκη Παναγοπούλου)
– ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Μάθημα: “Κράτος και Σύνταγμα” (δ’ εξάμηνο, σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Φερενίκη Παναγοπούλου)
– ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Μάθημα: “Κράτος και Σύνταγμα” (δ’ εξάμηνο)