Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

– ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση του Κράτους» (Γ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα» (Δ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

γ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος “Κρατικές πολιτικές και τοπική αυτοδιοίκηση” (Γ΄ εξάμηνο – επιλογής, σε συνεργασία με τον Ειδικό Συνεργάτη Τάκη Θεοδωρικάκο). 

δ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμοί κοινωνικής προστασίας» (Ε΄ εξάμηνο – κύκλου, σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Κυριάκο Σουλιώτη).   

ε. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος “Ενδυνάμωση και δικαιώματα ασθενών” (Ζ΄ εξάμηνο – επιλογής, σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Κυριάκο Σουλιώτη).  

στ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος “Ειδικά θέματα οργάνωσης του κράτους” (Η’  εξάμηνο – ελεύθερης επιλογής) 

 

– ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση του Κράτους» (Γ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα» (Δ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

γ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος “Κρατικές πολιτικές και τοπική αυτοδιοίκηση” (Γ΄ εξάμηνο – επιλογής, σε συνεργασία με τον Ειδικό Συνεργάτη Τάκη Θεοδωρικάκο). 

δ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος “Παρουσίαση και Ανάλυση Φορέων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής” (Δ΄ εξάμηνο – επιλογής, σε συνεργασία με τον Ειδικό Συνεργάτη Τάκη Θεοδωρικάκο).

ε. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμοί κοινωνικής προστασίας» (Ε΄ εξάμηνο – κύκλου, σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Κυριάκο Σουλιώτη).  

 

– ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Συνταγματικό Δίκαιο» (Γ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).
β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμοί κοινωνικής προστασίας» (Ε΄ εξάμηνο – κύκλου, σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Κυριάκο Σουλιώτη).

γ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος “Κρατικές πολιτικές και τοπική αυτοδιοίκηση” (Δ΄ εξάμηνο – επιλογής, σε συνεργασία με τον Ειδικό Συνεργάτη Τάκη Θεοδωρικάκο). 

– ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Συνταγματικό Δίκαιο» (Γ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).
β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα» (Δ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).
γ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος “Κρατικές πολιτικές και τοπική αυτοδιοίκηση” (Δ΄ εξάμηνο – επιλογής, σε συνεργασία με τον Ειδικό Συνεργάτη Τάκη Θεοδωρικάκο).

– ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση του κράτους» (Γ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).
β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα» (Δ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

γ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμοί κοινωνικής προστασίας» (ΣΤ΄ εξάμηνο – κύκλου, σε συνεργασία με τον Λέκτορα Κυριάκο Σουλιώτη).

δ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος “Κρατικές πολιτικές και τοπική αυτοδιοίκηση” (Δ΄ εξάμηνο – επιλογής, σε συνεργασία με τον Ειδικό Συνεργάτη Τάκη Θεοδωρικάκο).

 

– ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση του κράτους» (Γ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).
β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα» (Δ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

γ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμοί κοινωνικής προστασίας» (ΣΤ΄ εξάμηνο – κύκλου, σε συνεργασία με τον Λέκτορα Κυριάκο Σουλιώτη).

δ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμική οργάνωση του συστήματος υγείας» (Η΄ εξάμηνο – επιλογής – σε συνεργασία με τον Λέκτορα Κυριάκο Σουλιώτη).

ε. Σχέδιο έρευνας – Πρακτική άσκηση «Κατανοώντας την Απασχόληση» (Ε΄ εξάμηνο – σε συνεργασία με τον Λέκτορα Μ. Σπυριδάκη).

στ. Σχέδιο έρευνας – Πρακτική άσκηση “Κατανοώντας τις Υπηρεσίες Υγείας ΙΙ: Έρευνα ανταποκρισιμότητας του Νοσοκομείου Κορίνθου και ενός Νοσοκομείου των Αθηνών στις ανάγκες και προτιμήσεις των ασθενών” (ΣΤ΄ εξάμηνο – σε συνεργασία με τον Λέκτορα Κυριάκο Σουλιώτη).

 

– ακαδημαϊκό έτος 2007-2008

α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση του κράτους» (Γ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).
β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα» (Δ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

γ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμοί κοινωνικής προστασίας» (ΣΤ΄ εξάμηνο – κύκλου).

δ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμική οργάνωση του συστήματος υγείας» (Η΄ εξάμηνο – επιλογής – σε συνεργασία με τον Δρ. Π. Τσαντίλα).

ε. Σχέδιο έρευνας – Πρακτική άσκηση «Κατανοώντας την Απασχόληση» (Ε΄ εξάμηνο – σε συνεργασία με τον Λέκτορα Μ. Σπυριδάκη).

– ακαδημαϊκό έτος 2006-2007

α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση του κράτους» (Γ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα» (Δ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

γ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμοί κοινωνικής προστασίας» (Ε΄ εξάμηνο – κύκλου).

δ. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Σύγχρονες παρεμβάσεις στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Η΄ εξάμηνο – επιλογής).

ε. Σχέδιο έρευνας – Πρακτική άσκηση «Κατανοώντας την Απασχόληση» (ΣΤ΄ εξάμηνο – σε συνεργασία με τον Λέκτορα Μ. Σπυριδάκη).

– ακαδημαϊκό έτος 2005-2006

α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση του κράτους» (Γ΄ και Ε΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα» (Δ΄ και ΣΤ΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).

γ. Σχέδιο έρευνας – Πρακτική άσκηση «Κατανοώντας την Απασχόληση» (Ε΄ εξάμηνο – σε συνεργασία με τον Λέκτορα Μ. Σπυριδάκη).

δ. Σχέδιο έρευνας – Πρακτική άσκηση «Κατανοώντας τις υπηρεσίες υγείας» (ΣΤ΄ εξάμηνο – σε συνεργασία με τον Λέκτορα Μ. Σπυριδάκη και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Δρ. Κ. Σουλιώτη).

– ακαδημαϊκό έτος 2004-2005

α. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεσμοί κοινωνικής προστασίας» (Δ΄ εξάμηνο – κύκλου).

β. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Β΄ εξάμηνο – υποχρεωτικό).