Στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

 

– ακαδημαϊκό έτος 1998-1999
α. Διδασκαλία του μαθήματος «Συνταγματικό Δίκαιο» (Α΄ και Β΄ εξάμηνο).
β. Διδασκαλία του μαθήματος «Δικαιώματα του Ανθρώπου» (Β΄ εξάμηνο).

– ακαδημαϊκό έτος 1997-1998
Διδασκαλία του μαθήματος «Συνταγματικό Δίκαιο» στο πρώτο έτος σπουδών (Α΄ και Β΄ εξάμηνο).

– ακαδημαϊκό έτος 1996-1997
Διδασκαλία του μαθήματος «Συνταγματικό Δίκαιο» στο πρώτο έτος σπουδών (Α΄ και Β΄ εξάμηνο).

– ακαδημαϊκό έτος 1994-1995
Διδασκαλία στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας του μαθήματος «Συνταγματικό Δίκαιο» στο πρώτο έτος σπουδών.

– ακαδημαϊκό έτος 1994-1995
Διδασκαλία στη Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής του μαθήματος «Συνταγματικό Δίκαιο» στο πρώτο έτος σπουδών.