Γιάννης Κυριόπουλος: σήμερα πιο επίκαιρος, πιο διαυγής και πιο αναγκαίος παρά ποτέ, στον Τιμητικό Τόμο: Κ. Σουλιώτη (επιμ.), Για την αναγόρευση του Ομότιμου Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ σε Επίτιμο Διδάκτορα, εκδ. Παπαζήση 2017, σελ. 17-22.