Μετάφραση – Σχόλιο στον εναρκτήριο λόγο του Αμερικανού Προέδρου John Adams στον τόμο: Αντ. Μακρυδημήτρη, Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Κων. Καπλή (επιμ.), Οι εναρκτήριοι λόγοι των Aμερικανών Προέδρων, 1789-2009. Από τον George Washington έως τον Barack Obama, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 35-43.