Ο Δημήτρης Τσάτσος ως κοσμοπολίτης συνταγματολόγος. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ: Μια ζωή για το Δίκαιο – για την Πολιτεία – για την Ευρώπη – για την Πολιτική – για τη Διδασκαλία, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σελ. 33-40.