Πρόλογος στο βιβλίο της Βασιλικής Μελέτη “Έμφυλα πρόσωπα σε κρίση. Η ισότητα των δύο φύλων στην επαγγελματική και την πολιτική ζωή”, εκδ. Παπαζήσης 2021, σελ. 17-21.