Πρόλογος στο βιβλίο της Βασιλικής Μελέτη “Έμφυλα πρόσωπα σε κρίση. Η ισότητα των δύο φύλων στην επαγγελματική και πολιτική ζωή”, εκδ. Παπαζήσης 2020, υπό έκδοση.