Πρόλογος στο βιβλίο της Βασιλικής Μελέτη. Έμφυλα πρόσωπα σε κρίση. Η ισότητα των δύο φύλων στην επαγγελματική και πολιτική ζωή, εκδ. Παπαζήσης 2020, υπό έκδοση.