Πρόλογος στο βιβλίο της Β. Γεωργοπούλου, Κοινοβουλευτική αντιπολίτευση – Θεσμικές διαστάσεις και πολιτική πράξη 1975-2015, εκδ. Παπαζήσης, 2019, σελ. 13-16