Πρόλογος στο βιβλίο της Λ. Παπαδοπούλου, Το Γερμανικό Εκλογικό Σύστημα και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, εκδ. Παπαζήση, 2007, σελ. 7-11