Πρόλογος στο βιβλίο της Παρασκευής Δραμαλιώτη: “Το επιτελικό κράτος. Ρυθμιστική συνοχή και συντονισμός στο Κέντρο Διακυβέρνησης”, εκδ. Παπαζήσης 2020, σελ. 11-20.