Πρόλογος στο βιβλίο της Φερενίκης Παναγοπούλου-Κουτνατζή “Περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε περίοδο πανδημίας: Μία ηθικο-συνταγματική θεώρηση”, εκδ. eΠΟΛΙΤΕΙΑ 2021, σελ. 9-10.