Πρόλογος στο βιβλίο του Γιώργου Σιακαντάρη “Τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050;”, εκδ. Αλεξάνδρεια 2024, σελ. 11-23.