Πρόλογος στο βιβλίο των Κ. Μενουδάκου, Χ. Ράμμου, Α. Σακελλαροπούλου, Ι. Σαρμά, Χ. Κοσμίδη, Α. Φωτιάδου, “Δικαστική δεοντολογία, ελευθερία του λόγου και προστασία της προσωπικότητας”, Σάκκουλας 2016, σελ. VII-X.