ΣτΕ 540/1999 (Ολομ.), Ανώτατο όριο σε εφάπαξ ασφαλιστικές παροχές. Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος 4/1999, σελ. 985-986.

Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεύχος 4/1999, σελ. 985-986.

Η τομή που επιφέρει στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας η ΣτΕ 540/1999 (Ολομ.) συνεπάγεται εναρμόνιση με τη νομολογία του Αρείου Πάγου, που είχε κρίνει από το 1995 ως αντισυνταγματική τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1384/1983 (Α.Π. 32/1995 Ολομ., ΕΔΚΑ ΛΗ΄113), αλλά και με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έκρινε ότι οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν ιδιοκτησία και προστατεύονται από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, υπό τη μόνη προϋπόθεση ότι η χορήγησή τους εξαρτάται έστω εν μέρει από την καταβολή εισφορών του ασφαλισμένου (απόφαση της 16.9.1996 επί της υπόθεσης Gaygusuz, ΕΔΚΑ ΛΘ΄, 11).