Άρση βουλευτικής ασυλίας (Γνωμοδότηση) των Δ. Τσάτσου/Ξ. Κοντιάδη/Σ. Φλογαίτη. Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1/2008, σελ. 139-144 (https://www.efimdd.gr/D5144D04.el.aspx)