Άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας από αλληλοβοηθητικά σωματεία (σε συνεργασία με τον Γιώργο Μπαμπέτα), δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Ελληνική Δικαιοσύνη”, τεύχος 1/2009, σελ. 41-62.