Αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης, διάλυση της Βουλής και εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας: οι σχέσεις μεταξύ των άρθρων 37 § 3 και 32 § 4 του Συντάγματος (σε συνεργασία με τον Χαράλαμπο Ανθόπουλο), “Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου”, τεύχος 6/2014, σελ. 698-704. https://www.efimdd.gr/477C2D08.el.aspx