Ανάλυση του άρθρου 25 Σ., στην ηλεκτρονική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Συντάγματος (σε συνεργασία με την Α. Φωτιάδου), https://www.syntagmawatch.gr/to-syntagma-mou/syntagma-kata-arthro-ermineia/, 2023