Αποκλεισμός της συμμετοχής κομμάτων στις εκλογές. Συνταγματικά και πολιτικά διλήμματα, στο: Δικαιώματα του Ανθρώπου, 96/2023, Σάκκουλας, σελ. 339-344.