Δημήτρης Θ. Τσάτσος. Στοχαστής της αμφισβήτησης. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Νομικό Βήμα”, Ιούνιος 2010, σελ. 1105-1114. ΝοΒ_Ιούνιος 2010