Διευρύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες θεραπείας της εξάρτησης μέσω της ενσωμάτωσης δομών ΠΦΥ. Από την επιταγή στην επιλογή (σε συνεργασία με τους Κ. Σουλιώτη, Χ. Γκόλνα, Μ. Μαλλιώρη, Ε. Θηραίο και Χ. Λιονή) στο περιοδικό “Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής”, 2014, τεύχος 31 (Συμπλ. 1), σελ. 43-51 http://www.mednet.gr/archives/2014-sup/pdf/43.pdf