Δικαιώματα και Πανδημία, στον τόμο: Οι ιδέες της πανδημίας, διαΝΕΟσις 2021