Δικαστικός ακτιβισμός και αυτοπεριορισμός στη θεμελίωση της επεκτατικής ισότητας. Παρατηρήσεις στις ΑΠ 576/2009 και 638/2009. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Δικαιώματα του Ανθρώπου”, τεύχος 45/2010, σελ. 237-247.