Δοκιμασία και ανθεκτικότητα του Συντάγματος. Υπό το πρίσμα του εγγυητισμού του Αρ. Μάνεση, Περιοδικό e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ, τχ. 7/2023, σ. 322-331, https://www.epoliteia.gr/