Είναι μια άλλη δημόσια διοίκηση εφικτή;δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου”, 3/2009, σελ. 276-285.