Εκδημοκρατισμός των κομμάτων και προκριματικές εκλογές (σε συνεργασία με τον Χ. Ανθόπουλο), δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Το Σύνταγμα”, 2/2008, σελ. 303-330. Δημοσιεύθηκε επίσης στο: ΝΟΜΟΣ – Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ., Τόμος ΙΙ/2009, σελ. 259-283.