Ελαττωματική συνταγματική μηχανική και προτάσεις ανασχεδιασμού του ελληνικού Συντάγματος στον τόμο: Οικονομικές διαστάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης σε συνθήκες κρίσης, Βουλή των Ελλήνων 2015, σελ. 135-143.