Επιπτώσεις της εξάλειψης εργοδοτικής εισφοράς στην καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος. Η περίπτωση του ΤΑΠΕΤΕ (σε συνεργασία με την Αγγελοπούλου Όλγα)., στον Τιμητικό Τόμο Πηνελόπης Αγαλλοπούλου, τόμος Ι, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2011, σ. 739-756.