Η αναθεωρητική λειτουργία σήμερα και η αναθεώρηση της διαδικασίας αναθεώρησης. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου”, τεύχος 1/2011, σελ. 1-7 (http://www.nb.org/blog/?p=2540)