Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος. Πώς αντέδρασαν τα Συντάγματα στην κρίση; (σε συνεργασία με την Αλκμήνη Φωτιάδου), “Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου”, τεύχος 4/2015, σελ. 394-416.