Η θέσπιση και η σημασία του Συντάγματος του Άστρους, στον τόμο: Ἐν Ἄστρει, Ἡ Ἐθνική Δευτέρα τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις 29 Μαρτίου – 18 Απριλίου 1823, επιστ. επιμ. Δρ. Σμαράγδα Ι. Αρβανίτη, εκδ. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας και συγγραφείς, 2023, σελ. 101-109