Η παρέλευση εξαμήνου ως προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης δυσπιστίας. Διαδικαστικός κανόνας ή κριτήριο στάθμισης; “Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου”, τεύχος 1/2014, σελ. 2-9 (http://www.efimdd.gr/74642020.el.aspx)