Η σημασία των επαναστατικών Συνταγμάτων του 1821 για τον δημοκρατικό συνταγματισμό, στον τόμο: Διεθνολογικές Συναντήσεις Ναυπλίου, επιμ. Στ. Περράκης, εκδ. Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ 2022, σελ. 177-184