Η υπέρβαση της κρίσης των θεσμών προϋποθέτει ρήξη; στον τόμο Θ. Διαμαντόπουλου, Θεσμοί: Κρίση και ρήξη, εκδ. Πατάκη, 2016, σελ. 164-168.