Κοινωνικά δικαιώματα, αναλογικότητα και δημοσιονομική κρίση. Θεωρητικές επισημάνσεις επ’ ευκαιρία της ΣτΕ (Ολ.) 668/2012, (σε συνεργασία με την Α. Φωτιάδου), στο περιοδικό “Δικαιώματα του Ανθρώπου”, τχ. 53/2012, σελ. 27-51, http://www.libertas-ichr.gr/wp-content/uploads/2012/07/revue_53.pdf.