Κοινωνικά δικαιώματα ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων: οι κανονιστικές δεσμεύσεις του κοινού νομοθέτη (σε συνεργασία με τον αν. καθηγητή Γιώργο Κατρούγκαλο), στον τόμο: Γ. Ζαϊμάκη/Α. Κανδυλάκη (επιμ.), Δίκτυα κοινωνικής προστασίας, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2005, σελ. 373-390.

(σε συνεργασία με τον αν. καθηγητή Γιώργο Κατρούγκαλο), στον τόμο: Γ. Ζαϊμάκη/Α. Κανδυλάκη (επιμ.), Δίκτυα κοινωνικής προστασίας, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2005, σελ. 373-390.

Στη μελέτη αυτή αναλύονται οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται για τον κοινό νομοθέτη οι υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες και αρχές της διεθνούς έννομης τάξης και του Συντάγματος, ειδικά ως προς τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.