Κομματοκρατία, Καταπολέμηση της Διαφθοράς και Ανεξάρτητες Αρχές στον τόμο: Α. Μακρυδημήτρη/Λ. Μαρούδα/Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα (επιμ.), Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήμη: «Νέα δημόσια διοίκηση», εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνία των πολιτών, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 3-12.