Κρίση του πολιτικού συστήματος και διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης στον τόμο: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σταυροδρόμι Κρίσιμων Εξελίξεων: Πολιτικές, Στρατηγικές Επιλογές και Προοπτικές, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, σελ. 199-217.