Μετάφραση στα ελληνικά του εργαλείου δεικτών φόρτου εργασίας για τις ανάγκες σε προσωπικό (Workload Indicators of Staffing Needs), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (σε συνεργασία με τους Φ. Γιαλαμά, Μ. Σαρίδη, Π. Πρεζεράκο, Γ. Πολλάρη, K. Σουλιώτη), στο περιοδικό “Archives of Hellenic Medicine”, τεύχος 36/2019, σελ.1-10